Vi fører dig og dine medarbejdere videre

DET VI KAN


Lej en personaleafdeling

Er det svært at få ressourcer til personalemæssige forhold? Eller mangler I de rette kompetencer? Så lej en freelance HR afdeling. Vi kommer et fast aftalt antal timer, deltager på projektbasis eller løser en konkret opgave for jer.

Det kunderne typisk har brug for hjælp til er:
•Rekruttering
•Medarbejderudvikling og MUS
•Løn, pension og goder
•Uddannelse og kurser
•Fastholdelse
•Afvikling af medarbejdere
•Personalejura
•Personalehåndbog (personalepolitik)
•Trivselsanalyse
•Sygefravær
•Organisationsudvikling
•HR Strategi

Ansættelse/Rekruttering

En rekrutteringsproces skal være professionel og effektiv og den skal sikre det rigtige match mellem jobbet, kandidaten og virksomhed.

En rekruttering på mavefornemmelse er ikke længere nok!

En rekrutteringsproces hos Betzer HR består derfor af følgende trin:
- Udarbejdelse af stillings-, virksomheds-, (evt. afdelings-), og personprofil
- Udvælgelse af annonceringsmedier – mediestrategi
- Udfærdigelse af annoncetekst
- Modtagelse og registrering af ansøgninger samt korrespondance med ansøgerne
- Udvælgelse af kandidater til samtale
- Afholdelse af samtaler
- Testning af kandidater med færdighedstest og personprofil (erhvervspsykologiske analyser)
- Referencetagning på kandidater
- Kontraktforhandling med den nye medarbejder
- Udfærdigelse af kontakt
- Afslag til øvrige kandidater
- Opfølgningssamtale med virksomhed og kandidat efter 2 måneder

Betzer HR bidrager i hele denne proces, hvor en del af punkterne naturligvis udføres i samarbejde med virksomheden.

Vidste du at:

Ved brug af struktureret interview, personlighedstest, færdighedstest samt referencetagning kan man ved en rekruttering opnå en træfsikkerhed på op mod 80%, dvs. der er 80% sandsynlighed for, at man får det man regner med at få.
Ved brug af ustruktureret interview/mavefornemmelse alene er træfsikkerheden 10%! (Kilde: Dansk Psykologisk Forlag).

Ansøgninger og CV

Hvordan skriver man et godt CV? Hvordan laver man en ansøgning, der fanger virksomhedens interesse, så man bliver inviteret til samtale?
Betzer HR har over 20 års erfaring fra begge sider af bordet, dvs. både i at læse og sortere i ansøgninger og CV og i at rådgive en bred vifte af forskellige faglige profiler i at skrive ansøgninger og CV.

Hos Betzer HR kan du derfor få kvalificeret sparring på dit CV og din ansøgning, så du sørger for at dit ansøgningsmateriale er helt optimalt – hver gang det går af sted uanset om materialet er på dansk eller engelsk. Husk på at dit ansøgningsmateriale er dit ansigt udadtil, når du søger job.

Personalejura

Der er mange aspekter af personalejura og det er utrolig vigtigt, at der er styr på alle aspekter af personalejuraen, da det ellers ofte ender i konflikter med medarbejderne med omkostninger til følge.

Betzer HR har særlig ekspertise indenfor netop personalejura (se Dem vi er) og har arbejdet med netop de personalemæssige dele af juraen i 20 år.

Det er især indenfor følgende områder:
• Ansættelsesjura både for funktionærer og timelønnede (funktionærlov, overenskomster, lov om ansættelsesbeviser, ligebehandlingslov mv.)
• Overenskomstfortolkning – udarbejdelse af retningslinier til overholdelse af overenskomster og lokale aftaler
• Jura i forbindelse med advarsler, bortvisninger og fritstillinger
• Opsigelser pga. arbejdsgivers forhold: ordrenedgang, omstruktureringer, masseafskedigelser mv. pga. lønmodtagers forhold: samarbejdsproblemer, sygdom mv.
• Korrespondance med faglige organisationer
• Ferie
• Sygdom
• Ligestilling
• Forskelsbehandling (herunder bl.a. tvungen pensionsalder)

Vidste du fx, at:

• Usaglige/forkert håndterede opsigelser udløser erstatninger på mellem 1 og 6 måneders ekstra løn?
• Godtgørelsesniveauet er meget højt ved særligt beskyttede lønmodtagere, fx gravide, tillidsrepræsentanter mv., hvor det koster min. 9 måneders til 18 måneders ekstra løn?

Kurser

De virksomhedstilpassede kurser tilbydes efter tæt dialog med ledelsen i virksomheden i forhold til behov, målgruppe og forventet udbytte.

De virksomhedstilpassede kurser spænder vidt, kun fantasien sætter grænser, men emnerne kunne blandt andet være:.

- ”Hvordan holder man udviklingssamtaler”
- ”Den svære samtale”
- “Undgå fejlansættelser”
- Interview- og spørgeteknik
- Kommunikation
- Den anerkendende tilgang (appreciative inquiery)
- Håndtering af sygefravær på en arbejdsplads
- Team-dynamikker – forløb sammensættes individuelt i forhold til en ikke-velfungerende afdeling i virksomheden
- Håndtering af personalepolitikkerne – hvordan leves de i det daglige?
- Ansættelsesret og personalejura
- Overenskomstfortolkning.

Kontakt os endelig for en god snak om netop din virksomheds behov.

Coaching

Betzer HR har siden opstarten i 2008 haft ca. 350 ledere og medarbejdere i coaching, som led i deres personlige udvikling.

Den personlige udvikling kan fx tage afsæt i: en ny jobsituation – dvs. internt jobskifte, forfremmelse mv., et ønske om at kunne fokusere på det væsentlige og nødvendige i det daglige, en opsigelse af medarbejderen – virksomheden ønsker at hjælpe medarbejderen videre med sit liv, at arbejde målrettet med en eller flere personlige egenskaber og/eller adfærdsparametre fx assertion, stress-håndtering, leadership, længerevarende og/eller tilbagevendende sygemelding(er) og håndteringen af denne situation, stresshåndtering.

Hos Betzer HR er den grundlæggende tilgang til andre mennesker den positive psykologi, herunder en anerkendende tilgang, og Betzer HR er trænet i arbejdet med coachende samtaler både i teori og praksis.